ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਰੋਗ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

Uncategorized

ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮਲੇਰੀਏ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਬ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬ੍ਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਤੱਕ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਛਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਢਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *