ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਿਚ

Uncategorized

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਬਲੱਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲਓ ਉਸ ਵਿਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਧਨੀਏ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੈਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਜੁੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜੋ ਤੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *