ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Uncategorized

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਚੜ ਛੇਤੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਚੜ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਚੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਆਕਸਿਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਵਾਓ , ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਚਿੱਚੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੂਸਦੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਪਿਹਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਚੜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿੱਲੋ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਸਵਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *