ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਲ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਖ਼ਤਮ

Uncategorized

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਤੇ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋਗੀ ਰਹੋਗੇ ।

ਇੱਕ ਆਲੂ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕੋਕੋਨਟ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਕ ਵਿਚ ਡੀਪ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਦਸ ਮਿੰਟ ਰੱਖਣ ਤੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਦੋਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *