ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ

Uncategorized

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਤੇ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋਗੀ ਰਹੋਗੇ । ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਟਾਬਲਿਜ਼ਮ ਬੀਜਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਜੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਣ ਨਾਲਭੇਟ ਦਾ ਹਾਜਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ।ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਇਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ।ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *