ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੱਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੋਰੀ

Uncategorized

ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੂਜ਼ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਨ ਲੱਗੋਗੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਡੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੋੌਲ ਲੈ ਲਵੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨ ਉੱਪਰ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਕ ਕੱਚ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਾਰ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਾਂ ਚਮਚ ਚੌਲ ਪਾ ਲਵੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਲਵੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਬਣ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਨ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਉ ਅਤੇ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਛਾਣ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਣ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ

ਦੋ ਚਮਚ ਮੈਦੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੇਕ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਚੋੜ ਦਵੋ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਕਿਨ ਉੱਪਰ ਮਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕਿਨ ਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *