ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਲਵੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ

Uncategorized

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਨਿੰਬੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕ ਕੌਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਵੋ ਰਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਛਿਲਕੇ ਉੱਬਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਉਸ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪੁਣ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ

ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *