ਦੇਸੀ ਸਰਬਤ 2 ਵਾਰ ਪੀ ਲਵੋ ਮੋਟਾਪਾ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ,ਗਠੀਆ ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ ,ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ

Uncategorized

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੇਸੀ ਸਰਬੱਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਠੰਢਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤੂ ਲਵੋ ਜੋ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤਿ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾ ਲਵੋ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦੁੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਚਮਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੁਬ੍ਹਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *