21ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਝੜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ

Uncategorized

ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਸਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਝੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਲਵੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਕ ਕੌਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਉਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਤਕ ਉਬਾਲਣ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਫ਼ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇਂ ਵਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *