ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸਰ

Uncategorized

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਹੂ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖ਼ਸਖਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖ਼ਸਖਸ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਸਖਸ ਲਹੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *