ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ,ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

‍ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਖਾਰੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ, ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲੀ ਦਾ ਜੂਸ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *