15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ,ਵਰਤੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਇਰਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ,ਅਜਵੈਣ ਅਤੇ ਸੋਫ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ । ਅਜਵੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵੈਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਂਫ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ , ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ , ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਸਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *