ਅਦਰਕ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ,

Uncategorized

ਅਦਰਕ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਅਦਰਕ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਵੇਸਣ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁਡ਼ ,ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰਢ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ,ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀਰਾ ,ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਪਲਾਮੂਲ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਵਿੱਤਰੀ, ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ,ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਵਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਨਾਗ ਕੇਸਰ, ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਤੇਜਪੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਗਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰ ਜਾ ਸਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਗਰਾਮ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *