ਖਾਂਸੀ, ਦਮਾ, ਨਜ਼ਲਾ ,ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ , ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾ ਅਸਥਮਾ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਨਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਾਂਗੇ , ਜੋ ਕਿ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਸ,ਅਰਸਾ , ਮਗਾ,ਮਲੱਠੀ ,ਲੌਂਗ, ਪੁਦੀਨਾ ਅਦਰਕ ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ,ਬਨਸਕਾਂ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਰ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਪਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ।ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਫ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਫ ਦੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਫ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਕਫ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਫ ਦੇ ਰੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਫ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *