ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ,ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

, ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, ਵੀਹ ਐਮਐਲ ਗੁਲਾਬ ਜਲ, ਦੱਸ ਐਮਐਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਜੇਕਰ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੰਡੇ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ,

ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ।ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛਾਣਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਲ ,ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਫ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਚਾਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *