ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਖ਼ਮ,ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Uncategorized

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ , ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਡੰਕ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਅੱਕਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਾਂ ਅੱਖ ਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓ । ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਿਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਰਗੜਨੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜਲ ਪਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਡਰਾਈਫਰੂਟ, ਖੰਡ ,ਨਮਕ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *