ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Uncategorized

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਪੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ

ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ਕੱਪ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਰਾਓ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦੋ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *