ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ,ਰੇਸਾ, ਝਰਨਾਹਟ ਅਤੇ ਪੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Uncategorized

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੁਸਖਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ,ਰੇਸਾਂ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਤੱਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੰਗਾ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਸ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਊਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਣੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਓ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *