ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ

Uncategorized

ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ , ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਜੋ ਕੀ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪੀਓ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫੱਟ ਫੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *