ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Uncategorized

ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਸਣ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਲਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈੱਜ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ,ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *