ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Uncategorized

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਭੱਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਇਕ ਟੁੱਕੜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਇਸ ਖਾਰੇਪਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਣ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ।ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *