ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Uncategorized

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ,ਕਮਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਸੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੌਂਗ ,ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮਜੀਠ, ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ, ਪੰਜ ਸੌ ਐੱਮ ਐੱਲ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਨ ਤਿੰਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ,ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦਰਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲੋਗੇ ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *