ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਧਰਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਡ਼ੇ ਅਸੀਂ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰਨ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਧੁਨੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਖਿੱਚੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *