ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ

Uncategorized

ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਨਸਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ , ਭਾਵ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ । ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ , ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਟੇਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸੋ ਇਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨੌਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ,ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਣਾ ਲਗਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਪ ਲਗਾ ਲਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਪੀ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *