ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਇਹ ਨੁਸਖੇ

Uncategorized

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ।ਤਰਬੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕਾ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *