ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ਼ਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ

, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀਡ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ । ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *