ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Uncategorized

ਦੋ ਸੌ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਂਸੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਗਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੁੰਡ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਭਾਵ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ।ਸੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੁੰਢ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *